สามารถสั่งซื้อทางหน้าเว็บไซท์ และแจ้งการชำระเงินที่หน้า แจ้งการชำระเงิน

หรืออีกวิธีคือ สั่งซื้อทางไลน์ @aabv โดยการแคปรูปสินค้าที่ต้องการ ส่งมาทางไลน์ได้เลยครับ